Úvod Kontakt Kontaktné údaje

Kontaktné údaje

Názov firmy

Ing. Mária Petrovičová

Korešpondečná adresa:

Slanická 459/12

029 01 Námestovo 

 

 

Faktruračná adresa:

Slanická 459/12

029 01 Námestovo 

 

Obvodný úrad Námestovo
Číslo živnostenského registra: 560-15292 

 

Telefón: 

Distribúcia (stav objednávok):

 

0904 255 244

 

ostatné informácie:

+421 907 331 380 

 

 

Email:

famosa@famosa.sk